AFK RAMMEAVTALE - PROSJEKTERING SKOLEBYGG OG TANNKLINIKKER

Kontrakten er påbegynt av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

 

Innenfor en rammeavtale for prosjektering har arkitektfirmaet gjennomfør i alt 25 små og mellomstore prosjekter for Akershus fylkeskommunes eiendommer.

Utbedringsarbeider

Flere videregående skoler har gjennomgått utbedringer og oppgraderinger knyttet til bl.a. inneklima, tilgjengelighet, våtrom, fellesarealer som kantiner etc. Et av de større prosjektene i denne forbindelse er en komplett gjennomgang av hovedbygget til Skedsmo videregående skole der det er planlagt både full oppgradering iht energiforskriften og av inneklima samt ivaretatt nødvendige justeringer av planløsninger. Nytt bibliotek og ny, utvidet kantine inngår som delprosjekter som er prosjektert og bygget.

Fasadearbeider

Ved fire videregående skoler er det prosjektert og delvis gjennomført fasadearbeider. I flere tilfeller inngår sanering av eldre, miljøfarlige kledninger. Det er i tillegg foretatt utskifting av vinduer og tilleggsisolering av varierende grad.

Tannklinikker

Ni fylkeskommunale tannklinikker er gjennomgått og det er foretatt oppgraderinger og utvidelser av disse. I tillegg er Fornebu tannklinikk nyetablert i nye lokaler i et eksisterende bygg. Denne klinikken er av meget høy standard og er et eksempel på fremtidsrettede løsninger og materialvalg som skal være førende for fylkeskommunens øvrige tannklinikker. Lillestrøm tannklinikk er nyinnredet i et nybygg etter samme prinsipp som Fornebu.

LMR har vært programmeringsleder i de fleste tilfeller og vært arkitekter for alle tiltak ved de ulike prosjektene. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med oppdragsgiver, fylkeskommunens avdeling for opplæring og tjenester og de enkelte skoler.

>> Lukk

Akershus fylke
2006-09
Akershus fylkeskommune
5,8 mill.kr eks mva prosjekteringskostnader