VESTBY VGS. NABOVARSEL

 
Det søkes rammetillatelse for utbedringer i eksisterende hovedbygg ved Vestby videregående skole.
 
Utbedringsarbeidene gjelder:
 
1. Utskifting av glasstak. Nytt glasstak får samme form og uttrykk som eksisterende, litt lavere takvinkel og en mønehøyde ca 45 cm høyere enn i dag. Samtidig vil ca 30 m2 glassfasade i vestibylen skiftes. Her blir det noen flere vindussprosser.
 
2. Utbedring av realfagverksteder. Planløsningsendring som berører innvendige brannskiller. Det må etableres nye spesialavtrekk der to ventilasjonsrør blir synlige langs fasade mot nordvest/Kroerveien. Dette blir tilsvarende eksisterende mot nordøst/Haugveien.
 
>> Lukk

Noreveien 2, 1540 VESTBY
2017
AFK EIENDOM FKF