Alle

LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE – TILBYGG KANTINE
TUSSELADDEN FRILUFTSBARNEHAGE
VALLER VGS - OMBYGGING
ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE – NYBYGG OG OMBYGGING

SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KAUTOKEINO
HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE - TILBYGG OG OMBYGGING
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE SKOLEBYGG
RUD VIDEREGÅENDE SKOLE – NYBYGG FOR BYGGFAG

EIKELI SKOLE - UTVIDELSE
MARITIMT TRENINGSSENTER HORTEN
SKOLESTRUKTUR FREM MOT 2030
UNIVERSITETET I TROMSØ - TEORIFAGBYGGET

UNIVERSITETET I TROMSØ - INTERIØRPROSJEKT
FJELLHAMAR TORG
ÅSTERUDENHETEN - VELFERDSBOLIGER
ADAX-PARKEN 1. BYGGETRINN

MONTEBELLOVEIEN
KRINGSJÅ STUDENTBY – OMBYGGING OG REHABILITERING
SOGN STUDENTBY - OMBYGGING
BJØLSEN STUDENTBY

MARSTRANDKVARTALET
POLITIHUSET I OSLO – ENDRINGER OG OMBYGGINGER
BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER – NYE AKTIVITETSBYGG
MARITIMT TRENINGSSENTER HORTEN

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO / GEORG SVERDRUPS HUS
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO - INTERIØRPROSJEKT
NORDNORSK KUNSTMUSEUM
NOBELS FREDSSENTER

BJØRN EGGES HUS – VILLA GRANDE
DEICHMANSKE BIBLIOTEK, OMBYGGING HOVEDINNGANG
VESTFOLD FYLKESARKIV
ÁRDNA - SAMISK KULTURHUS

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ – LÆRINGSSENTER
NORDVEGEN HISTORIESENTER
NORDNORSK KUNSTMUSEUM
HL-SENTERET – VILLA GRANDE

DEICHMANSKE BIBLIOTEK, OMBYGGING HOVEDINNGANG
NOBELS FREDSSENTER
NY SENTRALARREST – OSLO POLITIDISTRIKT
VESTGRENSA STUDENTBY - NY REGULERINGSPLAN

NY REGULERING KRINGSJÅ STUDENTBY
REGULERINGSPLAN BOTSPARKEN
ØVREVOLLPARKEN
EIDSVOLL SENTRUM

BYGDEBY BARDU
ELVERUM VESTAD
PROGRAMMERING SKOLEBYGG
Skedsmo VGS
SKOLESTRUKTUR FREM MOT 2030

FERNANDA NISSENS GT 1 - REGULERINGSPLAN
BÆRUM KOMMUNE RAMMEAVTALE
AFK RAMMEAVTALE - PROSJEKTERING SKOLEBYGG OG TANNKLINIKKER
AFK RAMMEAVTALE - PROGRAMMERING SKOLEBYGG

UMB RAMMEAVTALE
RÅDHUSANLEGG MO I RANA
BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER
BOLIGANLEGG CASINETTO

POLITIHUSET I OSLO
Kringsjå Olav M. Troviksvei 8-10
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Rud videregående skole
Vestby vgs. situasjonsplan
VESTBY VGS. NABOVARSEL